Biblioteka - Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej


Tutuł
Autorzy
Rodzaj
Rok wydania
“ Z biegiem rzek„
Michael Pollard
Książka
1997
“Atlas jezior Polskich, tom I„
Jerzy Jańczak [red.]
Książka
1996
“Atlas jezior Polskich, tom II„
Jerzy Jańczak [red.]
Książka
1997
“Atlas jezior Polskich, tom III„
J. Jańczak [red.]
Książka
1999
“Bezkręgowce zwierzęta słodkowodne„
Jan Igor Rybak
Książka
2000
“Bezkręgowce zwierzęta słodkowodne„
Jan Igor Rybak
Książka
2000
“Bezkręgowce zwierzęta słodkowodne„
Jan Igor Rybak
Książka
2000
“Bezkręgowce zwierzęta słodkowodne„
Jan Igor Rybak
Książka
2000
“Bezkręgowce zwierzęta słodkowodne„
Jan Igor Rybak
Książka
2000
“Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewiska Morza Bałtyckiego. Środowisko Morza Bałtyckiego„
Lars Hakanson
Książka
1991
“Chemia wód powierzchniowych „
Jan R. Dojlido
Książka
1995
“Chemia wód powierzchniowych„
Jan R. Dojlido
Książka
1995
“Chemia wód powierzchniowych„
Jan R. Dojlido
Książka
1995
“Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych„
Z. W. Kundzewicz
M. Radziejewski [red.]
Książka
2002
“Ekologia naszych wód„
Anna Stańczykowska
Książka
1997
“Ekologia naszych wód„
Anna Stańczykowska
Książka
1997
“Ekologia naszych wód„
Anna Stańczykowska
Książka
1997
“Ekologia naszych wód„
Anna Stańczykowska
Książka
1997
“Ekologia naszych wód„
Anna Stańczykowska
Książka
1997
“Ekologia wód płynących„
J. David Allan
Książka
1998
“Ekologia wód śródlądowych„
Winfied Lampert
Ulich Sommer
Książka
2001
“Ekologiczne i ekonomiczne aspekty rozbudowy dróg wodnych„
Andrzej Jermaczek [i in.]
Książka
1994
“Ekonomia ochrony wód powierzchniowych„
Rafał Miłaszewski
Książka
brak
“Ekosystem morskiej Anarktyki„
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Książka
1999
“Ekosystem morskiej Anarktyki„
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Książka
1999
“Ekosystem morskiej Anarktyki„
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Książka
1999
“Ekosystemy wodne„
L. Hoppe
A. Sternicka
Książka
brak
“Emisje przemysłowe i zanieczyszczenia Toksyczne. Środowisko Morza Bałtyckiego„
P. Backlund [i in.]
Książka
1992
“Eutrofizacja Morza Bałtyckiego. Środowisko Morza Bałtyckiego„
Curt Forsberg
Książka
1991
“Gdyby mała wody miarka...„
Zbigniew W. Kundzewicz
Książka
2000
“Gmina Jeziora Wielkie„
Tadeusz Ciałkowski
Książka
1998
“Gospodarka wodna„
Zdzisław Mikulski
Książka
1998
“Gospodarka wodna„
Andrzej Ciepielowski
Książka
1999
“Hydrobiologia„
K. Stamach [i in.]
Książka
1976
“Hydrobiologia stosowana: ochrona wód powierzchniowych„
A. Giziński
E. Falkowska
Książka
2003
“Hydrobiologia stosowana: ochrona wód powierzchniowych„
A. Giziński
E. Falkowska
Książka
2003
“Hydrobiologia-Limnologia Ekosystemy wód śródlądowych„
Zdzisław Kajak
Książka
1998
“Hydrobiologia-Limnologia Ekosystemy wód śródlądowych„
Zdzisław Kajak
Książka
1998
“Hydrogeochemia„
Aleksandra Macioszyk
Dariusz Dobrzyński
Książka
2002
“Hydrologia ogólna„
E. Bajkiewicz-Grabowska
Z. Mikulski
Książka
1999
“Hydrologia ogólna„
E. Bajkiewicz-Grabowska
Z. Mikulski
Książka
1999
“Hydrologia ogólna„
E. Bajkiewicz-Grabowska
Z. Mikulski
Książka
1999
“Hydrologia ogólna„
E. Bajkiewicz-Grabowska
Z. Mikulski
Książka
1999
“Hydrologia ogólna„
E. Bajkiewicz-Grabowska
Z. Mikulski
Książka
1999
“Hydrologia ogólna„
E. Bajkiewicz-Grabowska
Z. Mikulski
Książka
1999
“Hydrologia ogólna„
E. Bajkiewicz-Grabowska
Z. Mikulski
Książka
1999
“Hydrologia ogólna„
E. Bajkiewicz-Grabowska
Z. Mikulski
Książka
2006
“Hydrologia, tom II„
Andrzej Byczkowski
Książka
1999
“Jakość zwykłych wód podziemnych w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie wyników monitoringu regionalnego w latach 2000-2004„
Inspekcja ochrony środowiska
Książka
2005
“Jeziora Kuli Ziemskiej„
Adam Choińki
Książka
2000
“Klasyfikacja wód„
S. Wajda [red.]
J. żurek [red.]
Książka
brak
“Klucz do oznaczania makrofauny bezkręgowej„
A. Kołodziejczyk
P. Koperski
Książka
2000
“Koncepcje zasilania wód podziemych„
Tadeusz Błaszyk [i in.]
Książka
1977
“Lake Gościąż, Central Poland, część I„
Magdalena Ralska-Jasiewiczowa [i in.]
Książka
1998
“Międzynarodowy słownik hydrologiczny„
Krystyna Wojtala [red.]
Książka
2001
“Morze Fascynujący świat„
Halina Szal
Książka
brak
“Nad rzeką„
Valerie Videau
Książka
2004
“Narew rzeka Anastomozująca„
Ryszard Gradziński
Książka
2004
“Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych„
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
Książka
2002
“Ochrona i eksploatacja zasobów wodnych„
A. Sadurski
Książka
1994
“Ochrona przed powodzią„
K.0 Mosiej [red.]
A. Ciepielowski [red.]
Książka
1992
“Ochrona przyrody i wód„
E. Grochowicz
J. Korytkowski
Książka
1996
“Ochrona wód i gleb.„
Paluch Julian
Książka
2001
“Oczyszczanie wody„
A. L. Kowal
M. Świderska-Bróż
Książka
2007
“Otwarte Planowanie W Zarządzaniu Zasobami Wodnymi„
Praca Zbiorowa
Książka
2006
“Paleogeografia Naturalne i antropogeniczne przekształcenia doliny górnej Narwii„
Henryk Banaszuk
Książka
1996
“Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły„
Agnieszka Hobot i in.
Książka
2008
“Podstawy ekorozwoju "Zielonej Wstęgi Odra-Nysa"„
Daniela Sołowia [red.] Jerzy Błoszyk [red.]
Książka
1999
“Podstawy gospodarowania wodą„
Andrzej Ciepielowski
Książka
1999
“Podstawy gospodarowania wody„
Andrzej Ciepielowski
Książka
1999
“Podstawy renaturyzacji rzek„
J. żelazo
Z. Popek
Książka
2002
“Postęp techniczny w wyniku konkursów na temat ochrony wód„
Wiesław Janiszewski
Książka
1981
“Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski„
W. Ciężkowski [red.]
J. Ossowski
Książka
1996
“Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy„
Marek Kucharczyk [red.]
Książka
1999
“Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej„
Elżbieta Kowalczyk [red.]
Książka
1995
“Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej„
Elżbieta Kowalczyk [red.]
Książka
1997
“Program ochrony dolin rzecznych w Polsce„
E. Gacka-Grzesikiewicz
Z. Cichocki
Książka
2001
“Projekt edukacyjny Ochrona źródeł wody„
Liliana Koziarska [i in.]
Książka
2005
“Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej„
E. Bajkiewicz-Grabowska
A. Magnuszewski
Książka
2002
“Przewodnik do rozpoznawania niektórych organizmów wodnych występujących w Wigierskim Parku Narodowym„
Lubosza Wesołowska
Książka
2003
“Ramowa instrukcja sporządzania mapy hydrogeologicznej Polski„
Bronisław Paczyński
Książka
1996
“Raport 1/96 sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych w Polsce„
B. Kazimierski [red.]
E. Przytuła [red.]
Książka
1996
“Raport z programu "Czysta Wisła i rzeki przy morzu", część III 1996/97„
Jan Tulik
Książka
1998
“Rzeka„
A. Jabłońska[proj.]
Książka
-
“Rzeki Architektura i krajobraz„
Zygmunt Konopka [red.]
Książka
2002
“Rzeki Polski„
Piotr Migoń
Książka
2000
“Studium kompleksowego rozwiązania problemów stopnia i zbiornika Włocławek„
-
Książka
2001
“śląsk- integralny element środowiska zlewni Morza Bałtyckiego„
Nakonieczny & Migula
Książka
??
“Własnośći filtracyjne luźnych okruchowych utworów wodonośnych„
Józef Górski
Książka
1979
“Woda zasoby, degradacja, ochrona„
Wojciech Chełmicki
Książka
2001
“Woda- płynąca przestrzeń i nektar życia„
Witold Lenart
Książka
2003
“Wody słodkie i torfowiska, tom II„
Jacek Herbich [red.]
Książka
2004
“Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych„
Zygmunt Babiński
Książka
2002
“Współczesne problemy hydrogeologii, tom VIII„
J. Górski
E. Liszkowska
Książka
1997
“Z biegiem warty„
Michał Ruszkowski [red.]
Książka
1996
“Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, tom 16„
Mieczysław Wojciechowski [red.]
Książka
2001
“Zarys hydrobotaniki„
Z. Podbielkowski
H. Tomaszewicz
Książka
1996
“Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku„
Paweł Jokiel
Książka
2004
“Zbiornik Włocławski„
Elżbieta Achrem
Piotr Gierszewski
Książka
2007
“Zbiorowiska wodne, szuwarowe i zaroślowe w dolinie Wisły na odcinku Nebrowo Wielkie -Jarzębina, Analiza flory naczyniowej na terenie lasów przyległych do zakładów azotowych "Włocławek"„
Klemens Kępczyński [ i in.]
Książka
1981
“Zeszyty edukacyjne Agenda 21 dla regionu morza Bałtyckiego - zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce„
Barbara Sapek [red.]
Książka
2001
“Zeszyty edukacyjne Agenda 21 dla regionu morza Bałtyckiego - zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce„
Barbara Sapek [red.]
Książka
2001
“Zmiany jakości wód podziemnych w warunkach intensywnej eksploatacji „
T. Błaszyk
J. Górski
Książka
1978
“Zmiany poziomu wód gruntowych a środowisko przyrodnicze „
Bronisław Mickiewicz
Książka
1977


Cofnij do strony głównej 

© Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 2017