Biblioteka - Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej


Tutuł
Autorzy
Rodzaj
Rok wydania
“!3 wrót do leśnego królestwa„
Eugeniusz Pudlis
Książka
2003
“Ach te dziki, te dziki...„
Jacek Michalski
Książka
1995
“Beskidzkie łowy„
Julian Huta
Książka
1993
“Botanika leśna „
J. Tomanek
Książka
1997
“Cisy Staropolskie w Wierzchlesie„
Krystyna Kruczkowska
Książka
2002
“Cisy Staropolskie w Wierzchlesie„
Krystyna Kruczkowska
Książka
2002
“Co w lesie piszczy„
Rafał Skoczylas
Książka
1990
“Degradacja starodrzewów bukowych Luzulo pilosea-Fagetum w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej„
Iwona Łukasik
Książka
2006
“Drzewa lisciaste i owady na nich zerujące„
Aleksandra Zduńska [red.]
Książka
2001
“Drzewa naszych lasów„
M. Gozdalik
Książka
2005
“Drzewa Polski i Europy„
David Sutton
Książka
2003
“Dwie pasje„
Huta Julian
Książka
1997
“Dzik„
B. Fruziński
Książka
1993
“Ekosystem lasu„
L.Hope
A.Sternicka
Książka
??
“Entomologia leśna „
Robert Lutarek [i inni]
Książka
1999
“Entomologia leśna tom II „
Andrzej Szujecki
Książka
1998
“Entomologia leśna tom II „
Andrzej Szujecki
Książka
1998
“Entomologia leśna z zarysem ekologii owadów„
Robert Luterek
Alfred Szmitd
Książka
1997
“Fitopatologia leśna„
K. Mańka
Książka
1998
“Fitosocjologia stosowana„
Cz. Wysocki
P. Sikorski
Książka
2002
“Gawędy o lesie„
Maciej Łogin
Książka
1992
“Gdy mi Ciebi zabraknie„
Kazimierz Winkler
Książka
1997
“Jesień w lesie „
Lilianna Hoppe
Anna Sternicka
Książka
-
“Klucze do oznaczania owadów leśnych„
Jerzy R. Starzyk [red.]
Książka
2007
“Księżyc nie zając„
Kulig Apoloniusz
Książka
1994
“Las„
Dorota Zawadzka
Marek Sławski
Książka
2007
“Las„
N. Usenko
Książka
-
“Las i jego mieszkańcy„
Teresa Łozowska
Książka
2007
“Las w liczbach„
-
Książka
19997
“Las-środwisko żywe„
Luc Abbadie
Michel Baudouin
Książka
2006
“Las-środwisko żywe„
Luc Abbadie
Michel Baudouin
Książka
2006
“Lasy kujawsko-pomorskie„
Tadeusz Chrzanowski [opracowanie]
Książka
1999
“Lasy RDLP w Toruniu„
Wojciech Wieciński
Tadeusz Chrzanowski
Książka
1997
“Leksykon myślistwa„
Krzysztof Kruk [red.]
Książka
1996
“Leśne pejzaże„
Józef Żebrowski
Książka
1996
“Leśnictwo proekologiczne„
Władysław Barzdajn [i inni]
Książka
1999
“Leśny Kompleks Promocyjny „
Wiesław Cyzman
Książka
2003
“Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko-Włocławskie"„
Wiesław Cyzman
Książka
2003
“Łowiectwo„
Tadeusz Pasławski
Książka
1994
“Łowiectwo„
Paul Havet [red. nauk.]
Książka
1994
“Łowiectwo - historia, obyczaje, etyka, kultura„
Wacław Przybylski
Książka
1998
“Łowiectwo - kynologia myśliwska„
Andrzej Brabletz
Książka
1999
“Łowiectwo - weterynaria, higiena„
Jan Tropiło [i in.]
Książka
1999
“Łowy niezapomniane„
Edward Wolewicz
Książka
1996
“Mały domek z drewna „
Piotr Kozarski
Książka
1994
“Na kulawy sztych„
Zbigniew Siedlecki
Książka
1997
“Najlepsze opowiadania, opowieści i wspomnienia myśliwych, Tom I„
Jan Kiryjow [red.]
Książka
1997
“Najlepsze opowiadania, opowieści i wspomnienia myśliwych, Tom II„
Jan Kiryjow [red.]
Książka
1998
“Nasiona leśnych drzew liściastych-od zbioru do siewu„
Bolesław Suszka [i inni]
Książka
1994
“Nie tylko czarny zwierz„
Bogusław Buziński
Książka
1993
“O zwierzynie - ciekawostki i fantazje„
Edward Szałapak
Książka
2001
“O życiodajnych świadczeniach lasów polskich„
Tadeusz Marszałek
Książka
2000
“O życiodajnych świadczeniach lasów polskich„
Tadeusz Marszałek
Książka
2000
“Ochrona drewna„
Adam Krajewski
Piotr Witomski
Książka
2003
“Ochrona przyrody w lasach„
Ryszard Kapusciński
Książka
-
“Ochrona przyrody w lasach.(Ochrona szaty roślinnej)„
Dariusz Gwiazdowicz [red.]
Książka
2005
“Opowiadania poleskie„
Franciszek Wysłouch
Książka
1994
“Opowieści z pól i kniei„
Przemysław Nowakowski
Książka
1992
“Podkrzesywanie drzew w lesie„
Dieter F. Giefing
Książka
1999
“Podstawy łowiectwa„
Kazimierz Biały [red. nauk.]
Książka
1994
“Polskie lasy i leśnictwo w Europie„
Zbigniew Święcicki [red.]
Książka
2005
“Polując na miłość„
Kazimierz Winkler
Książka
1995
“Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny„
Małgorzata Juras [red.]
Książka
2004
“Poradnik zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowania podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej„
R. Dzięciołowski [red. nauk.]
Książka
2003
“Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny- Lasy o bory, tom 5„
Jacek Herbich red
Książka
2004
“Poznajemy drzewa„
Grażyna Szczepańczyk
Książka
??
“Pozytywnie zakręceni„
Eugeniusz Pudlis
Książka
2011
“Prawo łowieckie z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi i związkowymi„
T. Muller
Z. Zwolak
Książka
1998
“Reakcja drzewostanów świerkowych na depozycję zanieczyszczeń powietrza„
Tomasz Staszewski
Książka
2004
“Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe„
Ryszard Siwecki [red.]
Książka
1996
“Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe tom 1„
Ryszard Siwecki [red.]
Książka
1996
“Rok myśliwego„
Roman Bratny
Książka
1993
“Rok w lasach Kujawsko-Pomorskich„
Tadeusz Chrzanowski
Książka
2011
“Słownik podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych„
Z. Jóźwiak
K. Biały
Książka
1994
“Sytuacja populacji łosia w Polsce„
Biebrzański Park Narodowy
Książka
2004
“Ścieżki znaczone jarzębiną„
Zofia Jabłkowska
Książka
1997
“Tańczący z dzikami„
Bogdan Michalak
Książka
1998
“Transport leśny „
Marian Kubiak
Książka
1998
“Trzymaj się gaci„
Apoloniusz B. Kulig
Książka
1996
“Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji„
Bohdan Ważyński
Książka
1997
“Urządzanie lasów wielofunkcyjnych„
Ryszard Miś
Książka
2003
“W przyamurskiej tajdze„
Józef Żebrowski
Książka
1998
“Wilki i wilkołaki„
Krystyn Mazurkiewicz
Książka
1996
“Wiosna w lesie „
Lilianna Hoppe, Anna Sternicka
Książka
-
“woim bogactwem„
Andrzej Grzywacz
Książka
2000
“Wpływ nawożenia mineralnego na wegetację i chemizm sosny zwyczajnej„
Stanisław Gawliński
Książka
1991
“Wpływ nawożenia mineralnego na wegetację i chemizm sosny zwyczajnej„
Stanisław Gawliński
Książka
1991
“Wspomnienia nie tylko myśliwskie„
Andrzej Michałowicz
Książka
1995
“Wycieczka do lasu „
Hanna Będkowska
Książka
2005
“Wycieczka do lasu „
Hanna Będkowska
Książka
2005
“Z dziejów dyrekcji LP„
Praca zbiorowa
Książka
2010
“Zaczęło się w Czarnotorze„
Tadeusz Petrowicz
Książka
1996
“Zalesiać czy nie zalesiać„
Andrzej Jarmaczek
Książka
2008
“Zarys geografii lasów na świecie„
Hubert Szramka
Książka
1998
“Zespoły leśne Polski„
Jan Matuszkiewicz
Książka
2001
“Zespoły leśne Polski„
Jan Matuszkiewicz
Książka
2001
“Zielony skarbiec Polski„
Krzysztof Fronczak
Książka
2003
“Zwierzęta łowne„
Mirosław Bouchner
Książka
1993
“Zwierzyna drobna jako elementy bioróżnorodności środowiska przyrodniczego„
Szymon Kubiak [red.]
Książka
2000


Cofnij do strony głównej 

© Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 2017