Biblioteka - Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej


Tutuł
Autorzy
Rodzaj
Rok wydania
“100 najpiękniejszych miejsc w Polsce„
Praca zbiorowa
Książka
2005
“15 lat Poleskiego Parku Narodowego„
T. J. Chmielewski [red.]
Książka
2005
“Aktywna ochrona bioróżnorodności rezerwaty Jezioro Rakutowskie„
praca zbiorowa
Książka
2002
“Aktywna ochrona gatunkowa zwierząt na przykładzie programów realizowanych przez GWPK„
Praca zbiorowa
Książka
2007
“Aktywna ochrona gatunkowa zwierząt na przykładzie programów realizowanych przez GWPK„
Praca zbiorowa
Książka
2007
“Atlas pomników przyrody i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych miasta Płocka„
J. Imiela
B. Kaźmierczak
Książka
2002
“Białowieski Park Narodowy„
Cz. Okołów
G. Okołów
Książka
2001
“Biebrza„
E. Redliński [i in.]
Kaseta VHS
-
“Biebrzański Park Narodowy„
A. Wiatr
W. Wróblewski
Książka
2002
“Biebrzański Park Narodowy„
A. Wiatr
W. Wróblewski
Książka
2002
“Bieszczadzki Park Narodowy„
A. Leń
T. Winnicki
Książka
2000
“Błota Rakutowska PLb 040001„
Modrzejewska
Książka
2008
“Brudzeński park krajobrazowy„
praca zespołowa
Książka
2008
“Brudzeński park krajobrazowy„
praca zespołowa
Książka
2008
“Brudzeński park krajobrazowy„
praca zespołowa
Książka
2008
“Brudzeński park krajobrazowy„
praca zespołowa
Książka
2008
“Brudzeński park krajobrazowy„
praca zespołowa
Książka
2008
“Bug. Nadbużańskie Podlasie„
Artur Tabor
Książka
1999
“Bytów„
Tomasz Rembalski
Książka
-
“Chełmskie Torfowiska Węglanowe„
A. Buczek
T. Buczek
Książka
1996
“Chełmskie Torfowiska Węglanowe„
J. Krogulec
M. Piotrowska
Książka
1996
“Cuda przyrody polskiej„
Zdzisław Bernacki
Książka
2006
“Dolina Nieujarzmionej Rzeki„
Jan Walencik
Książka
1998
“Dolina Nieujarzmionej Rzeki„
Jan Walencik
Książka
1998
“Dolina Rospudy„
Waldemar Bzura
Peter Schrebuk
Książka
2007
“Doliną Rybnego Potoku. Jak chronimy babiogórską przyrodę„
A. Nacher [i in.]
Książka
-
“Drawieński Park Narodowy„
J. Kujawa-Pawlaczyk
P. Pawlaczyk
Książka
2002
“Drawieński Park Narodowy„
J. Kujawa-Pawlaczyk
P. Pawlaczyk
Książka
2002
“Działalność gospodarcza w obszarach chronionych na przykładzie Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“Encyklopedia Polska Przyroda„
Jadwiga Knaflewska
Michal Siemionowicz
Książka
??
“Encyklopedia Przyrody„
Ewa Dedo (red)
Książka
1999
“Encyklopedia Przyrody„
Ewa Dedo (red)
Książka
1999
“European Forest Week in Suwalki Region„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“Fenomeny przyrpody„
Grzegorz Bobrowicz
Książka
2004
“Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy„
L. Bernardelli [i in.]
Książka
1999
“Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy„
L. Bernardelli [i in.]
Książka
1999
“Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy„
L. Bernardelli [i in.]
Książka
1999
“Informator przyrodniczy Ligi Ochrony Przyrody, nr 10„
A. Urbański
Książka
2000
“Informator przyrodniczy Ligi Ochrony Przyrody, nr 10„
A. Urbański [red.]
Książka
2000
“Informator PrzyrodniczyLOP„
opracowanie zbiorowe
Książka
2000
“Kalendarium Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w drodze do wspólnej Europy 1979-2004„
A. Drozdowski
Z. Centkowski
Książka
2004
“Kalendarium Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w drodze do wspólnej Europy 1979-2004„
A. Drozdowski
Z. Centkowski
Książka
2004
“Kampinowski Park Narodowy„
G. Okołów
P. Pukos
Książka
1999
“Karkonowski Park Narodowy„
Andrzej Raj [i in.]
Książka
2001
“Karpaty Wschodnie„
Stanisław Ożóg [red.]
Książka
1997
“Kenya„
Tomasz Gudzowaty
Książka
1997
“Krajobrazy Polski - Najpiękniejsze góry. Cuda Polski„
Robert Szewczyk
Książka
2005
“Krajobrazy Ziemi Świeckiej„
Praca zbiorowa pod red J. Pająkowskiego
Książka
2001
“Kształtowanie przestrzeni oraz form zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą„
Praca zbiorowa
Książka
2000
“kujawsko-pomorskie obszary chronione„
Dąbrowski (red)
Książka
?
“Leśne Ścieżki spacerowe w woj. wielkopolskim„
Andrzej Machciński
Książka
2001
“Łagowski Park Krajobrazowy„
Jan Stanisławczyk
Książka
1998
“Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi„
E. Boczewska
R. Modzelewski
Książka
2002
“Magurski Park Narodowy„
Piotr Hanas
Książka
2001
“Małopolski Przełom Wisły - walory, zagrożenia, ochrona„
M. Kucharczyk [red. nauk.]
Książka
1996
“Materiał z konferencji: Tucholski Park Krajobrazowy - 20 lat ochrony„
Praca zbiorowa
Książka
2005
“Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych„
Praca Zbiorowa
Książka
2010
“Mazowieckie Parki Krajobrazowe„
I. i D. Lewandowscy
Książka
-
“Miejsca niezwykłe. Cuda Polski„
Zuzanna Śliwa
Książka
2005
“Między Wisłą a Bugiem„
Waldemar Żelazny [red. naczelny]
Książka
1998
“Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego„
M. Ornoch-Tabędzka
M Pakuła
Książka
2006
“Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego„
Praca zbiorowa
Książka
2006
“Najpiękniejsz miejsca. 23 parki narodowe.„
Paweł Fabijański
Książka
2003
“Najpiękniejsz miejsca. 23 parki narodowe.„
Paweł Fabijański
Książka
2002
“Najpiękniejsze miejsca. Cuda Polski„
Tadeusz Glinka
Marek Piasecki
Książka
-
“Najpiękniejsze miejsca. Cuda Polski„
Tadeusz Glinka
Marek Piasecki
Książka
2005
“Natura 2000- nowa koncepcja ochrony przyrody„
Hanna Będkowska
Książka
2009
“Obszary chronione w Polsce„
Praca zbiorowa
Książka
1996
“Obszary chronione w Polsce„
M. Walczak [i in.]
Książka
2001
“Obszary chronione w Polsce„
M. Walczak [i in.]
Książka
2001
“Ochrona gór polskich„
J. Radziejowski [i in.]
Książka
1998
“Ochrona przyrody „
Jerzy Wiśniewski
Dariusz J. Gwiazdowicz
Książka
2004
“Ochrona przyrody„
Ewa Symonides
Książka
2008
“Ochrona przyrody w Polsce„
Romuald Olaczek [i in.]
Książka
1996
“Ostoje przyrody„
A. Jermaczek
R. Stańko
Książka
-
“Ostoje przyrody„
A. Jermaczek
R. Stańko
Książka
-
“Ostoje przyrody„
A. Jermaczek
R. Stańko
Książka
-
“Park Narodowy Bory Tucholskie„
J. Banaszak
K. Tobolski [red.]
Książka
2002
“Park Narodowy Gór Stołowych„
Z. Gołąb [i in.]
Książka
2002
“Park Narodowy Ujście Warty„
D. Wypychowska
P. Szymoński
Książka
2002
“Parki krajobrazowe w Polsce„
Grzegorz Rakowski [red.]
Książka
2002
“Parki krajobrazowe w Polsce„
Grzegorz Rakowski [red.]
Książka
2002
“Parki krajobrazowe w Polsce„
Grzegorz Rąkowski [red.]
Książka
2002
“Parki krajobrazowe w Polsce„
Grzegorz Rąkowski [red.]
Książka
2002
“Parki Narodowe„
Praca Zbiorowa
Książka
1996
“Parki Narodowe Europy„
Gobel
Keller
Steinbach
Książka
2004
“Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce„
Paweł Zalewski (red.)
Książka
2008
“Parki narodowe i rezerwaty przyrody„
Praca zbiorowa
Książka
1991
“Parki Narodowe i rezerwaty przyrody 1. tom25„
Simona Kossak [red. naczelny]
Książka
2006
“Parki Narodowe w Polsce„
L.Włostowska [red.]
Książka
1997
“Parki Narodowe. Cuda Polski„
Paweł Fabijański
Książka
2001
“Parki Narodowe. Cuda Polski„
Paweł Fabijański
Książka
2004
“ParkiNarodowe i rezerwaty przyrody, tom 24, 1-4.„
Simona Kossak [ red. naczelny]
Książka
2006
“Pieniński Park Narodowy„
K. Zarzycki [i in.]
Książka
2000
“Polany Puszczy Bolimowskiej„
L. Kucharski
W. Pisarek
Książka
-
“Poleski Park Narodowy„
Andrzej Różycki [i in.]
Książka
2002
“Polska od Bałtyku do Tatr„
Tadeusz Koralewski [i in.]
Książka
2006
“Polska. Parki Narodowe„
Danuta Cyrul [red.]
Książka
2000
“Polskie parki narodowe„
Janusz Lenczowski
Andrzej Nowakowski [red.]
Książka
1999
“Pomniki przyrody na terenie GWPK„
J. Majewska
Z. Centkowski [red. tekstu]
Książka
2002
“Pomniki przyrody na terenie GWPK„
J. Majewska
Z. Centkowski [red. tekstu]
Książka
2002
“Pomniki przyrody na terenie GWPK„
Z. Centkowski
M. Modrzejewska [red. tekstu]
Książka
2002
“Pomniki Przyrody w Poznaniu„
Radosław Jaros
Książka
2007
“Przewodnik po ścieżkach dydaktycznych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego„
L. Kowalczyk
A. Pawłowski
Książka
1998
“Przewodnik Przyrodnicze ścieżki GWPK„
Centkowski & Majewska
Książka
2006
“Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego„
T. Winnicki
B. Zemanek
Książka
1998
“Przyroda miasta Poznania„
Leszek Kurek (red.)
Książka
2008
“Przyroda Polska„
Jadwiga Knaflewska
Michał Siemionowicz
Książka
1999
“Przyroda Polski„
Kokurewicz Dorota
Biedroń-Zdęba Beata
Książka
2006
“Przyroda Polski pod ochroną„
Stanisław Drewniak
Krystyna Wolska [red.]
Książka
1998
“Przyroda Rezerwatu Słońsk„
R. Ehrnsberger
J. Dabert
Cz. Błaszak [red.]
Książka
1999
“Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego„
H. Piotrowska [red.]
Książka
1997
“Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego„
Z. Mirka [red.]
Książka
1996
“Przyroda województwa kujwasko-pomorskiego„
Andrzej Przystalski [red.]
Książka
2000
“Przyroda Ziemi Chełmińskiej i obszarów przyległych„
H. Andrzejewski [i in.]
Książka
2000
“Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna okolic Torunia„
Praca Zbiorowa
Książka
1998
“Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym„
J. Majewska
Z. Centkowski [red.]
Książka
2006
“Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym„
J. Majewska
Z. Centkowski [red.]
Książka
2006
“Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego„
praca zbiorowa
Książka
,
“Puszczańską Ścieżką Do Leśnego Ogródka Botanicznego„
Praca Zbiorowa
Książka
2003
“Region kujawsko-pomorski„
H. Nahorski [red.]
Książka
1994
“Rezerwat przyrody "Brzęki"„
Marian Boinski
Książka
1999
“Rezerwat Przyrody Kulin„
M. Palińska [red.]
Książka
2002
“Rezerwat Przyrody Kulin„
M. Palińska [red.]
Książka
2002
“Rezerwat Przyrody Kulin„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“Rezerwaty biosfery w Polsce„
Praca Zbiorowa
Książka
1997
“Rezerwaty Parków Krajobrazowych - Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego„
W. Cyzman
M. Modrzejewska
Książka
2000
“Rezerwaty Parków Krajobrazowych - Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego„
W. Cyzman
M. Modrzejewska
Książka
2000
“Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Prayrody Salamandra„
Rafał Bernard (red.)
Książka
1996
“Roztoczański Park Narodowy„
T. Grabowski
P. Marczakowski
Książka
2002
“Roztoczańskie spotkania, tom I„
A. Anasiewicz
B. Chmiel [red.]
Książka
2000
“Roztoczańskie spotkania, tom II„
A. Anasiewicz
B. Chmiel [red.]
Książka
2000
“Rozwój obszarów chronionych w kontekście wymogów wynikających z przystąpienia Polski do UE„
S. Bańcarz [i in.]
Książka
2002
“Sam/a opiekuję się zwierzętami domowymi„
Jarocka Mariola
Książka
2006
“Sam/a rozpoznaję kwiaty„
Jarocka Mariola
Książka
2006
“Sam/a troszczę się o środowisko„
Potempa Izabela
Książka
2006
“Samorządy i ich stowarzyszenia w ochronie parków narodowych.„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Sieć Natura 2000„
Praca zbiorowa
Książka
2004
“Słowiński Park Narodowy„
Dorota Matuszewska
Książka
2003
“Szlakiem Polan Puszczy Bolimowskiej„
S. Pytliński [red.]
Książka
-
“Szuwary„
Maciej Korczyński
Książka
2001
“Ścieżka poznawcza Puszcza„
Zdzisław Zaborowski
Książka
2002
“Ścieżka przyrodnicza Na Bukowej Górze„
K. Izdebski
T. Grądziel
Z. Popiołek
Książka
2000
“Ścieżka przyrodnicza PUSZCZA„
Zdzisław Zabarowski
Książka
2002
“Ścieżka Przyrodnicza Suche Rzeki-SMEREK„
Tomasz Winnicki
Grażyna Holly
Książka
2002
“Ścieżka przyrodnicza. Suche Rzeki-Smerek„
T. Winnicki
G. Holly
Książka
2002
“Ścieżka przyrodnicza. Wielka Rawka„
G. Holly
B. Szary
Książka
2002
“Ścieżka Skalnej Rzeźby w Górach Stołowych„
M. Z. Pulinowa
Książka
2000
“Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym„
Marcin S. Wilga i [in.]
Książka
1999
“Ścisły Rezerwat Przyrody BPN„
Praca Zbiorowa
Książka
1999
“Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej„
Praca zbiorowa
Książka
1997
“Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej„
Praca zbiorowa
Książka
1997
“Świat polskiej przyrody„
Agnieszka Bilińska
Włodek Biliński
Książka
1999
“Świat zwierząt Brudzeńskiego Parky Krajobrazowego„
A. Abraszewska-Kowalczyk [i in.]
Książka
2002
“Tatrzański Park Narodowy„
Wojciech Gąsienica Byrcyn
Książka
2002
“Teraźniejszość i przyszłość ochrony środowiska w woj. kujawsko-pomorskim„
R. Wegner [red.]
Książka
2002
“Transgraniczne obszary chronione na wschodnim pograniczu Polski„
Grzegorz Rąkowski
Książka
2000
“U źródeł piękna...„
Praca zbiorowa
Książka
2001
“Użytek ekologiczny Darzybór„
Renata Piskorz
Maria Urbańska
Książka
2005
“Użytek ekologiczny Różany młyn i Wilczy młyn„
Renata Piskorz
Książka
2006
“Użytek ekologiczny Różany Młyn i Wilczy Młyn„
Leszek Kurek 9red.)
Książka
2006
“Użytek ekologiczny Strzeszyn„
Władysław Danielewicz
Książka
2002
“Użytke ekologiczny Olszak I i Olszak II„
Leszek kurek (red.)
Książka
2004
“W Dolinie Górnego Sanu„
Antoni Derwich
Książka
2002
“Wielkopolski Park Narodowy„
Hanna i Jarosław Wyczyńscy
Książka
2001
“Wigierski Park Narodowy„
J. Borejszo [i in.]
Książka
2000
“zasady sporządzania planu ochrony parku krajobrazowego„
Praca Zbiorowa
Książka
1994
“Zasoby przyrodnicze GWPK„
Andrzej Drozdowski
Książka
2007
“Zasoby przyrodnicze GWPK„
Andrzej Drozdowski
Książka
2007
“Zasoby przyrodnicze GWPK„
Andrzej Drozdowski
Książka
2007
“Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. tom 1. „
J. Partyka [red.]
Książka
2004
“Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. tom 2. „
J. Partyka [red.]
Książka
2004
“Żwirownia skoki PLB 04005„
Modrzejewska
Książka
2008


Cofnij do strony głównej 

© Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 2017