Biblioteka - Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej


Tutuł
Autorzy
Rodzaj
Rok wydania
“Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do inforamcji publicznej„
Jerzy Jendrośka [red.]
Książka
2004
“Polskie prawo ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską-wybrane zagadnienia„
Jerzy Jendrośka [red.]
Książka
2001


Cofnij do strony głównej 

© Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 2017