Biblioteka - Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej


Tutuł
Autorzy
Rodzaj
Rok wydania
“100 cudów natury na świecie„
Praca zbiorowa
Książka
-
“100 najlepszych zdjęć.„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“100 najpiękniejszych miejsc w Polsce„
Praca zbiorowa
Książka
2005
“A po co mi przyroda„
Praca Zbiorowa
Książka
2010
“Acta Ornithologica Vol. 30, No 1„
Praca zbiorowa
Książka
1995
“Agenda 2000 Unia Europejska rozszeżona i silniejsza„
Praca zbiorowa
Książka
1997
“Agenda 21„
Praca zbiorowa
Książka
2006
“Agro-ekoturystyka - szansa dla polskiej gminy„
Praca zbiorowa
Książka
1998
“Aktywna ochrona bioróżnorodności rezerwaty Jezioro Rakutowskie„
praca zbiorowa
Książka
2002
“Aktywna ochrona gatunkowa zwierząt na przykładzie programów realizowanych przez GWPK„
Praca zbiorowa
Książka
2007
“Aktywna ochrona gatunkowa zwierząt na przykładzie programów realizowanych przez GWPK„
Praca zbiorowa
Książka
2007
“Aktywna ochrona gatunkowa zwierząt na przykładzie programów realizowanych przez GWPK„
praca zbiorowa
Książka
2007
“Atrakcje Geoturystyczne„
Praca zbiorowa
czasopismo
2009
“Biologia. Jedność i różnorodność„
praca zbiorowa
Książka
2008
“Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania„
praca zbiorowa
Książka
2010
“Biuletyn nr. 9 Komitet Ochrony Orłów„
Praca Zbiorowa
Książka
1999
“Bociek 57, 1/1999„
Praca zbiorowa
Książka
1999
“Bociek 58, 2/1999„
Praca zbiorowa
Książka
1999
“Bociek 60, 4/1999„
Praca zbiorowa
Książka
1999
“Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społecznosci lokalnej„
praca zbiorowa
Książka
2002
“Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne ?„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych„
Praca zbiorowa
Książka
1998
“Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych„
Praca zbiorowa
Książka
1998
“Dotacje i fundusze. Oprogramowanie ułatwiające wnioskowanie do krajowych i unijnych programów pomocowych.„
Praca zbiorowa
Płyta CD
2007
“Działalność gospodarcza w obszarach chronionych na przykładzie Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“Edikacja Jutra„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“Ekoanimator w rekreacji i turystyce edycja I„
praca zbiorowa
Książka
2003/2004
“Ekoanimator w rekreacji i turystyce II edycja„
praca zbiorowa
Książka
2006/2007
“Ekoanimator w rekreacji i turystyce- edycja I„
praca zbiorowa
Książka
2003/2004
“Ekoanimator w rekreacji i turystyce- II edycja„
praca zbiorowa
Książka
2006/2007
“Ekologia Wsi„
Praca Zbiorowa
Książka
1996
“Ekoturystyka„
Praca Zbiorowa
Książka
1997
“Energetyka Jadrowa- przebieg debaty w Niemczech„
Praca Zbiorowa
Książka
2009
“European Forest Week in Suwalki Region„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków), Tom 6 Natura 2000„
Praca zbiorowa
Książka
2004
“Geografia„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Geografia gospodarcza Polski„
Praca zbiorowa
Książka
2001
“Gospodarka Społeczna Na Bursztynowym Szlaku„
Praca Zbiorowa
Płyta DVD
2009
“Góra Dylewska leśna ścieżka dydaktyczna„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“Gruczno„
Praca Zbiorowa
Książka
2005
“Gry i zabawy, terenowe ściezki przyrodniczo-leśne„
praca zbiorowa
Książka
2002
“GWPK„
praca zbiorowa
Książka
1999
“III Konferencja Naukowo-Techniczna Mała energetyka-96„
Praca zbiorowa
Książka
1996
“Informator WCEE„
Praca Zbiorowa
Książka
2004
“Innowacje Dla Przyszłości„
Praca Zbiorowa
Książka
2007
“Inscenizacje i montaże słowno-muzyczne„
praca zbiorowa
Książka
2003
“Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych. Metropolie„
praca zbiorowa
Książka
2009
“Jaki transport w zrównowazonym rozwoju?„
praca zbiorowa
Książka
2009
“Jakość zwykłych wód podziemnych w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie wyników monitoringu regionalnego w latach 2000-2004„
Praca zbiorowa
Książka
2005
“Jakość zwykłych wód podziemnych w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie wyników monitoringu regionalnego w latach 2000-2004„
Praca zbiorowa
Książka
2005
“Kompedium Wiedzy o Naturze 2000„
Praca Zbiorowa
Płyta DVD
.
“Konferencja popularno-naukowa ochrona gatunkowa„
Praca zbiorowa
Książka
2008
“Konflikty społeczno-ekologiczne „
praca zbiorowa
Książka
2003
“Kozłowiecki Park Krajobrazowy„
Praca Zbiorowa
Książka
1999
“Krajobrazy Ziemi Świeckiej„
Praca zbiorowa pod red J. Pająkowskiego
Książka
2001
“Krąg - zbiór scenariuszy„
praca zbiorowa
Książka
1997
“Kształtowanie przestrzeni oraz form zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą„
Praca zbiorowa
Książka
2000
“Kształtowanie Przestrzeni Oraz Formy Zagospodarowania Turystycznego i Rekreacyjnego PK„
Praca Zbiorowa
Książka
2003
“Las, tajemnice... i przedszkolaki„
praca zbiorowa
Książka
.
“Leśna Ścieżka Dydaktyczna JASNE„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“Leśne Kompleksy Promocyjne„
Praca Zbiorowa
Książka
2000
“Łąka. Królestwo przyrody cz. III„
praca zbiorowa
Książka
-
“Mały Przewodnik Praktyczny po surowcach wtórnych„
Praca zbiorowa
Książka
2006
“Mariusz, mysz zaklinająca wodę„
praca zbiorowa
Książka
??
“Materiał z konferencji: Tucholski Park Krajobrazowy - 20 lat ochrony„
Praca zbiorowa
Książka
2005
“Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych„
Praca Zbiorowa
Książka
2010
“Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego„
Praca zbiorowa
Książka
2006
“Monitoring powierzchni ziemi województwa włocławskiego„
Praca zbiorowa
Książka
1998
“Nasrodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2000„
Praca zbiorowa
Książka
2000
“Nasza Planeta„
Praca zbiorowa
Książka
2001
“Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych- Energia Wode„
Praca Zbiorowa
Książka
2008
“Nowe Procedury Prawne dotyczace fundacji i stowarzyszeń„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“Nowe regulacje dotyczące ocen oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ocenie„
Praca zbiorowa
Książka
2001
“Obszary chronione w Polsce„
Praca zbiorowa
Książka
1996
“Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk„
praca zbiorowa
Książka
-
“Ochrona srodowiska po reformie administracji publicznej„
Praca zbiorowa
Książka
1999
“Ochrona strefowa miejsc rozrodu ptaków drapieżnych„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Ochrona strefowa miejsc rozrodu ptaków drapieżnych„
praca zbiorowa
Książka
2002
“Ochrona środowiska od A do Z„
praca zbiorowa
Książka
2011
“Od boru do chałupy„
Praca zbiorowa
Książka
2001
“Odkrywanie piękna „
Praca zbiorowa
Książka
1997
“Orlik grubodzioby„
praca zbiorowa
Książka
2002
“Otwarte Planowanie W Zarządzaniu Zasobami Wodnymi„
Praca Zbiorowa
Książka
2006
“Parki Narodowe„
Praca Zbiorowa
Książka
1996
“Parki narodowe i rezerwaty przyrody„
Praca zbiorowa
Książka
1991
“Planeta życia„
Praca zbiorowa
Książka
1996
“Planowanie i Wdrazanie Polityki Ochrony Środowiska„
Praca Zbiorowa
Książka
2001
“Podręcznik do oznaczania gatunków - Żółwie„
Praca zbiorowa
Książka
2006
“Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“Podstawy organizacyjno - prawne regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“Podstawy organizacyjno - prawne regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“Pogoń za ruchomym celem„
Praca zbiorowa
Książka
2001
“Polska 2025„
Praca zbiorowa
Książka
1998
“Polska 2025„
Praca Zbiorowa
Książka
,
“Polska 2025„
Praca Zbiorowa
Książka
2000
“Polska Atlas Drogowy„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Polska Atlas Krajoznawczy z przewodnikiem„
Praca zbiorowa
Książka
1999
“Polska Półocno - wschodnia„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Polska w jednym tomie„
Praca zbiorowa
Książka
1999
“Polska wieś„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Polska. Atlas turystyki wiejskiej„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“Polska. Atlas turystyki wiejskiej„
Praca zbiorowa
Książka
2003
“Polsko - Amerykański program edukacji ekologicznej Krąg„
praca zbiorowa
Książka
.
“Poradnik ochrony mokradeł w górach„
Praca zbiorowa
Książka
2009
“Program edukacji ekologicznej opartej na społecznościach„
praca zbiorowa
Książka
.
“Program rozwoju ekoenergetyki i ratowania zasobów naturalnych Tatr, Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Gorców„
Praca zbiorowa
Kaseta VHS
1990
“Program Zrównoważonego Rozwoju Ochrony Środowiska Dla Miasta Elbląga „
Praca Zbiorowa
Książka
2000
“Programy edukacyjne„
praca zbiorowa
Książka
2004
“Przewodnik po wystawach„
Praca Zbiorowa
Książka
2004
“Przyczyny spadku populacji zająca szaraka w Polsce„
Praca zbiorowa
Książka
2000
“Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna okolic Torunia„
Praca Zbiorowa
Książka
1998
“Ptaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego„
praca zbiorowa
Książka
,
“Ptaki drapieżne„
praca zbiorowa
Książka
2002
“Ptasia Ścieżką przez BPK„
Praca Zbiorowa
Książka
2004
“Ptasią ścoeżką przez BPK„
Praca Zbiorowa
Książka
2004
“Puszczańską Ścieżką Do Leśnego Ogródka Botanicznego„
Praca Zbiorowa
Książka
2003
“Raport o stanie środowiska województwa włocławskiego w 1996 roku„
Praca zbiorowa
Książka
1997
“Regionalny i Europejski Wymiar W Edukacji Środowiskowej„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych„
Praca zbiorowa
Książka
2006
“Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych.„
Praca zbiorowa
Książka
2006
“Rezerwat Przyrody Kulin„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“Rezerwaty biosfery w Polsce„
Praca Zbiorowa
Książka
1997
“Rezerwaty Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i GWPK„
praca zbiorowa
Książka
2000
“Rodzinny weekend w górach„
Praca zbiorowa
Książka
2006
“Rola kobiet w ochronie środowiska„
Praca zbiorowa
Książka
1995
“Różnorodność Biologiczna„
Praca Zbiorowa
czasopismo
2010
“Samorządy i ich stowarzyszenia w ochronie parków narodowych.„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Sieć Natura 2000„
Praca zbiorowa
Książka
2004
“Słownik geograficzno - krajoznawczy Polski„
Praca zbiorowa
Książka
1998
“Stan czystości rzek„
Praca zbiorowa
Książka
2009
“Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Gostynińskiego„
Praca Zbiorowa
Książka
2004
“Strategia Rozwoju„
Praca Zbiorowa
Książka
1999
“Strategia Rozwoju Elbląga 2001-2015„
Praca Zbiorowa
Książka
2001
“Szlak Krajobrazowo Historyczny w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym„
Praca Zbiorowa
Książka
2006
“Szlak Przyrodniczy w Beskidzie Sądeckim„
Praca Zbiorowa
Książka
-
“Szymbark-Kamienic„
Praca zbiorowa
Książka
1998
“Ściezka edukacyjo-przyrodnicza w lesie państwowym w Gałkówku„
Praca zbiorowa
Książka
2004
“Ścieżka Prayrodniczo-Dydaktyczna w rezerwacie KRĘPAK w Korzńcu„
Praca Zbiorowa
Książka
1997
“Ścisły Rezerwat Przyrody BPN„
Praca Zbiorowa
Książka
1999
“Środowisko przyrodnicze i kultura Podhala„
Praca zbiorowa
Książka
1990
“Środowisko przyrodnicze i kulturowe dorzecza Wisły w województwie kujawsko-pomorskim„
Praca zbiorowa
Książka
2007
“Środowisko przyrodnicze i kulturowe dorzecza Wisły w województwie kujawsko-pomorskim„
Praca zbiorowa
Książka
2007
“Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej„
Praca zbiorowa
Książka
1997
“Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej„
Praca zbiorowa
Książka
1997
“Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej„
Praca zbiorowa
Książka
2000
“Tablice geograficzne„
Praca zbiorowa
Książka
1998
“Tajemnice natury„
Praca zbiorowa
Książka
1998
“Terażniejszośc i przyszłość ochrony środowiska w województwie kujawsko-pomorskim„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Terenowa Edukacja Środowiskowa Na Trasie Ścieżki Przyrodniczej BARBARKA„
Praca Zbiorowa
Książka
2001
“Terenowa edukacja środowiskowa na trasie ścieżki przyrodniczej Bielany„
praca zbiorowa
Książka
2003
“Terenowa edukacja środowiskowa na trasie ścieżki przyrodniczej Port Drzewny„
praca zbiorowa
Książka
1999
“Termiczna utylizacja odpadów„
Praca zbiorowa
V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Książka
1998
“The republik of Poland Agenda 21 in Poland„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Tiry na tory„
Praca zbiorowa
Książka
-
“Turystyka w gminie i powiecie„
Praca zbiorowa pod red. A. Gordona
Książka
2003
“Turystyka w gminie i powiecie„
Praca zbiorowa pod red. A. Gordona
Książka
2003
“Turystyka w gminie i powiecie„
Praca zbiorowa pod red. A. Gordona
Książka
2003
“U źródeł piękna...„
Praca zbiorowa
Książka
2001
“Unia Europejska- nie taki diabeł straszny„
praca zbiorowa
Książka
2000
“Uniwersytet ludowy - szkoła dla życia„
praca zbiorowa
Książka
2003
“Urlop u ekorolników„
Praca Zbiorowa
Książka
2004
“Usuwanie związków biogennych ze ścieków„
praca zbiorowa
Książka
1997
“Uwarunkowania rozwoju i koncepcje monitoringu rejonów intensywnego rolnictwa„
Praca zbiorowa pod red. S. Łojewskiego
Z. Skindera
Książka
2002
“V Konferencja naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych „
Praca zbiorowa
Książka
1992
“W Dradze do UE„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“W Dradze do UE„
Praca Zbiorowa
Książka
2004
“W Drodze do UE„
Praca Zbiorowa
Książka
2003
“W drodze do Unii Europejskiej, ochrona środowiska, działania proekologiczne samorządów i firm regionu włocławskiego rok 2004„
Praca zbiorowa
Książka
2004
“W drodze do Unii Europejskiej, ochrona środowiska, działania proekologiczne samorządów i firm regionu włocławskiego rok 2004„
Praca zbiorowa
Książka
2004
“Wielki ilustrowany atlas świata„
Praca zbiorowa
Książka
2001
“Wisła. 1047 tajemnic„
praca zbiorowa
Książka
2010
“Witamy W Górach Stołowych„
Praca Zbiorowa
Książka
,
“Województwo Kujawsko - Pomorskie„
Praca zbiorowa
Książka
2005
“Wszechświat. Kosmiczna podróż wśród galaktyk„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Wykłady Rok Akademicki 1996/97„
Praca Zbiorowa
Książka
1997
“Wypoczynek w Polsce - ciekawie, atrakcyjnie i tanio„
Praca zbiorowa
Książka
2000
“Wypoczynek w Polsce - ciekawie, atrakcyjnie i tanio„
Praca zbiorowa
Książka
2000
“Z dziejów dyrekcji LP„
Praca zbiorowa
Książka
2010
“Z Nototnika Żurawia„
Praca Zbiorowa
Książka
2002
“Z Wisłą Płocką nasza przyszłość„
Praca Zbiorowa
Książka
2008
“Zagrożone gatunki zwierząt i roślin w Polsce„
Praca zbiorowa
Książka
2004
“Załoga eko„
praca zbiorowa
Płyta CD
2012
“Zarzadzanie gospodarką odpadami„
praca zbiorowA
Książka
2006
“Zarządzanie gospodarką odpadami„
Praca zbiorowa
Książka
2006
“zasady sporządzania planu ochrony parku krajobrazowego„
Praca Zbiorowa
Książka
1994
“Zeszyty Naukowe WSHE,Ochrona Środowiska, tom VI„
praca zbiorowa
Książka
2000
“Zeszyty Naukowe WSHE,Ochrona Środowiska, tom X„
praca zbiorowa
Książka
2002
“Zeszyty Naukowe WSHE,Ochrona Środowiska, tom X„
praca zbiorowa
Książka
2002
“Zeszyty Naukowe WSHE,Ochrona Środowiska, tom XVI„
praca zbiorowa
Książka
2004
“Zeszyty Naukowe WSHE,Ochrona Środowiska, tom XVI„
praca zbiorowa
Książka
2004
“Zielony Certyfikat„
Praca Zbiorowa
Książka
2004
“Życie na cieplejszej Planecie„
Praca Zbiorowa
Płyta DVD
2009
“Życie na wsi jest zdrowe i ciekawe„
Praca Zbiorowa
Książka
1996
“Żywioły. Fascynująca podróż po planecie Ziemia„
Praca zbiorowa
Książka
2002
“Żywioły. Fascynująca podróż po planecie Ziemia„
Praca zbiorowa
Książka
2002


Cofnij do strony głównej 

© Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 2017